مصرف شبانه دارو های فشار خون موثرتر است

Antihypertensive Drugs More Effective When Taken at Night CME/CE

News Author: Emma Hitt, PhD
CME Author: Désirée Lie, MD, MSEd

Authors and Disclosures

CME/CE Released: 11/02/2011; Valid for credit through 11/02/2012

Translated and edited by :Ebrahim Moghimi MD , chief editor of Daneshgostaran Iranian Medical Informatic Co

مصرف شبانه دارو های فشار خون موثرتر است

بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه ویگو اسپانیا , مصرف دارو های ضد فشار خون در شبها , بهتر از صبح ها در کاهش فشار خون موثر است . در این تحقیق 661 بیمار مبتلا به فشار خون مورد بر رسی قرار گرفتند . برای یک گروه , مصرف یک داروی فشار خون (شب هنگام ) تجویز شده و در گروه  دیگر , مصرف دارو در اوقات مختلف روز انتجام می شد . همچنین در هر دو گروه , میزان بروز اختلا لات قلبی (MI) , آنژین صدری , نارسایی قلبی , دانسداد شریان شبکیه   و شریان های محیطی , و همچنین میزان اجرای جرا حی های عروق در یک دوره 5/5 ساله به ثبت رسیدند .

نتیجه نشان داد که در افرادی که شبها اقدام به مصرف دارو های فشار خون می نمودند , میزان بروز اختلا لات مزمن کلیوی تا یک سوم رسیده بود . همچنین در افرادی که شبها دارو مصرف میکردند , متوسط فشار خون در هنگام خواب در حد پایین تری بوده و در اوقات بیداری هم از کنترل بهتری بر خوردار بودند .

آموزش ها

مصرف شبانه دارو های فشار خون موثرتر است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *