Managing Epilepsy in Pregnancy CME

Ellen Mawhinney, MRCP(UK); Jim Morrow, MD

Authors and Disclosures

CME Released: 11/01/2011; Valid for credit through 11/01/2012

صرع در دوران با ر داری

بر اساس تحقیقات انجام شده , .از بین 17000 نوزاد به دنیا آمده در مارس 1958 , میزان در صد ابتلا به صرع تا سن 23 سالگی با لغ بر 4/8 در هر هزار نفر بوده است . بین 2/. تا 5/. بارداری ها مربوط به زنان باردار مبتلا به صرع است .

بسیاری از دارو های ضد صرع سبب بروز ناهنجاری در نوزاد می شوند و مادران باید از این مسئله کاملا آگاه بوده و در رابطه با بیماری خود آنها را رعایت نمایند . تحقیقات همچنین نشان داده اند که تنها سی و دو درصد زنان مبتلا به صرع از اسید فولیک ( 5 میلی گرم در روز) استفاده می نمایند . در حال حاضر پرستاران متخصص در رابطه با بیماری صرع اطلا عات لازم را در اختیار بیماران قرار می دهند و در صورت نیاز بیماران , برای تغییر داروی مورد نظر آنها را به متخصصین ارجاع می دهند .

زمانی که خانمی که به بیماری صرع مبتلا است  باردار می شود , هرگز نباید دارو های خود را به صورت ناگهانی قطع نماید . در برخی موارد , در صورتی که فرد تا دو سال گذشته دچار حمله صرع نشده است می توان دارو را قطع کرد . ولی در صورتیکه به احتمال قوی , قطع دارو سبب عود بیماری می گردد , باید دارو را کمتر نموده و یا ترجیحا از دارو های دیگر استفاده نمود .

از آنجاییکه داروی سدیم والپورات از اثر ناهنجاری زایی بالا یی برخوردار است , باید با احتیاط زیادی با این دارو برخورد کرد و تاخیر در رشد سیستم اعصاب جنین از مهمترین عوارض مصرف این دارو است  . از سوی دیگر در تحقیقات مختلف نشان داده شده است که حدود سه تا نه درصد نوزادان مادران مبتلا به صرع با نا هنجاری های مختلف به دنیا می آیند .

همچنین مصرف چند دارو به صورت همزمان برای کنترل صرع , خطر ناهنجار های مادر زادی را بیشتر خواهد نمود . داروی lamotrigine  نیز بر اساس تحقیقات انجام شده سبب بروز اختلال کام شکری در نوزادان می گردد .

نقش اسید فولیک در پیشگیری از ناهنجاری های مادر زادی در کودکان بدنیا آمده از مادران مبتلا به صرع

د رمادرانی که به علت ابتلا به صرع از داروه ایی مثل سدیم والپورات و یا کار با مازپین استفاده می کنند , مصرف اسید فولیک سبب جلوگیری از بروز اختلال در سیستم عصبی جنین می شود و از بروز نقص در لوله عصبی پیشگیری می کند . از این رو در این موارد توصیه می شود که مادران مصروعی که از این دو دارو استفاده می کنند , بهتر است قبل از بارداری , خوردن اسید فولیک را به میزان 5 میلی گرم در روز آغاز نموده و حد اقل تا پایان سه ماهه اول اینکار رابرای محافظت سیستم عصبی نوزاد خود ادامه دهند . از سوی دیگر در بسیاری از منابع توصیه می شود که مصرف حد اقل 4/. میلی گرم اسید فولیک برای مادران باردار الزامی است ولی گفته میشود که دوز بالای اسید فولیک سبب پیشگیری قوی تر می شود .

تاخیر در رشد سیتم عصبی

چندین تحقیق حاکی از کندی رشد قوای شناختی در ده تا سیزده  درصد نوزادان بدنیا آمده  از مادران مبتلا به صرع هستند .  همچنین در تحقیقات دیگر احتمال بروز اختلا ل بیش فعالی و نقص توجه در این نوع کودکان مشاهده شده است .

مقایسه سدیم والپورات , کار با مازپین و فنی توئین نشان داده که نوزادانی که مادرانشنان از سدیم والپورات برای کنترل صرع استفاده می کردند از مشکلات یادگیری و نقص رشد رنج می برده اند و میزان IQ کلامی verbal IQ  در آنها کمتر از مصرف دو داروی دیگر بوده است .

آموزش ها

صرع در دوران با ر داری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *